Zgłaszanie nieobecności

Nieobecności zgłaszamy do godz. 13.30,
poprzez zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl
i zaznaczenie w kalendarzu
lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel.: 539-928-659, w treści podając:
Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, oraz dni w których dziecko będzie nieobecne
np.: Jan Kowalski, GR 2, 02-04.06.2019