Rada Rodziców przy PPP8

Przewodnicząca – Anna Naczk

Zastępca – Dominika Jończak

Skarbnik – …………………

RADA ODDZIAŁOWA TYGRYSKI
Przewodnicząca – Dominika Jończak
Zastępca – Justyna Haydasz
Skarbnik – Jakub Jakimczyk

Rada Rodziców PPP8: Dominika Jończak

RADA ODDZIAŁOWA JEŻYKI
Przewodnicząca – Katarzyna Olechnowicz
Zastępca – Anna Naczk
Skarbnik – Leszek Ewicz

Rada Rodziców PPP8: Katarzyna Olechnowicz

RADA ODDZIAŁOWA ZAJĄCZKI
Przewodnicząca – Anna Naczk
Zastępca – Julia Lemańska
Skarbnik – Patrycja Januszewska

Rada Rodziców PPP8: Anna Naczk

RADA ODDZIAŁOWA MYSZKI
Przewodnicząca – Klaudia Darłak
Zastępca – Paulina Łasowska
Skarbnik – Jakub Jakimczyk

Rada Rodziców PPP8: Jakub Jakimczyk