Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8
Pozytywny Żłobek Pozytywka

Zgłaszanie nieobecności

Nieobecności zgłaszamy do godz. 13.30,

(dzień wcześniej przed planowaną nieobecnością)
poprzez zalogowanie na platformie LiveKid
i zaznaczenie nieobecności
lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel.: 539-928-659, w treści podając:
Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, oraz dni w których dziecko będzie nieobecne
np.: Zofia Nowak, 02-04.06.2022