OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Numer konta bankowego: 93109011020000000135069183 Santander Bank Polska S.A

tytule przelewu prosimy o podanie: P1, Nazwisko i Imię dziecka, miesiąc za jaki wnoszona jest opłata (np. P8, Kowalski Jan, styczeń 2024).

Koszt dziennego wyżywienia w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 19,01 zł.